Suomen musiikkioppilaitosten liiton kevätpäivät pidettiin tällä kertaa Raumalla. Yksi Suomen vanhimmista kaupungeista otti meidät lämpimästi vastaan koleasta ilmasta huolimatta. Emäntänä oli Rauman musiikkiopisto ja rehtorinsa Minna-Maria Pesonen. Hän on meidän opistollemme läheinen, koska on toiminut Keski-Helsingin musiikkiopistossa klarinetinsoiton opettajana ja vt- rehtorina ennen Raumalla siirtymistään.  Terkut Minnikseltä tutuille!

Yhtye- ja orkesterinjohdon teemavuosi
SML:n päivien ohjelma keskittyi yhtye- ja orkesterinjohdon teemavuoteen, ja sen sisälle mahtuukin paljon. Johtamiseen saatiin paikallissävytteinen ja mielenkiintoinen avaus, kun Rauman Lukon edustaja esitteli meille joukkueen toimintaa ja heidän tapaansa kouluttaa jääkiekkoilijoita. Monessa seikassa ollaan todella lähellä toisiamme tavoissa toimia, vaikka toki eroavaisuuksiakin löytyy.

Samantyyppiset ovat myös toiminnan tavoitteet: antaa elämyksiä ja terve harrastus useimmille harrastajille ja lisäksi antaa lahjakkuuksille mahdollisuus kehittyä huipulle asti. Eräs pinnalle ponnahtanut kysymys oli, että miksi jopa samat nuoret haluavat peleihin, mutta yhteissoittoihin heidän motivointinsa tuntuu olevan hankalampaa?

Kapellimestari Juhani Lamminmäki puolestaan kertoi omasta näkökulmastaan, kuinka voidaan organisoida orkesteritoimintaa. Hänen mielestään suunnittelu ja aikataulut ovat useimmiten tärkein asia itse lavan ja harjoitusten ulkopuolella. Itselleni yllättävää oli, että hän suosisi mielellään lyhyitä, neljän-viiden harjoituksen konserttiperiodeja, joissa stemmat olisi harjoiteltu valmiiksi ja turha nysväily jäisi pois. Soittajien olisi helpompi sitoutua lyhyisiin perioideihin ja tiedettäisiin, ketkä kaikki voivat osallistua.

Ensimmäisen päivän aiheita olivat myös tuleva musiikin perusteiden teemavuosi, jossa puheenjohtaja Markus Utrio esitteli teorianopettajien yhdistyjsen MUTES ry:n. Meidän opistomme tulee saamaan hyvää ja ajantasaista tietoa teemavuoden suunnitteluista opettajamme Lotta Ilomäen kautta, sillä hän kuuluu teemavuosityöryhmään.

Ryhmäopetuksesta
Ryhmäopetuksen järjestämisestä saimme esimerkkejä. Tällä hetkellä ajankohtainen on Olli Vartiainen, jolla on viisaita sanoja sanottavanaan orkesterien toiminnasta. Tärkeänä pidän hänen näkemystään siitä, että työyhteisössä "ylikävelyn" vaara on olemassa moneen suuntaan. Jos opettaja ei tue orkesterin toimintaa omilla valinnoillaan, esimerkiksi sopii harjoitusten päälle säestysharjoituksia, on peli menetetty.

Tällöin oppilas huomaa, että opettaja ei arvosta orkesteritoimintaa ja siitä voi luistaa. Myös päinvastoin, orkesterin jyrätessä opettajan suunnitelmat, ylikävely tuhoaa hyvän yhteistyön. Siksi yhdessä suunnittelu onkin ensiarvoisen tärkeää ja orkesteriin sitoutuminen antaa kaikille hyvän pohjan tasapainoiseen soittoharrastukseen.

Myös aiemmin Ebelinä tunnetun musiikkikoulun yhtyeopetuksen käytänteitä esiteltiin. Mirja Mäkelän uusi työnantaja on Espoon musiikkiopisto ja hän hoitaa jazzosasto Ebelin linjajohtajan tehtäviä. Ebelin hyvä pohja jatkunee uudessa liitossa. Onnea uusille valtionosuustunneille, jotka tulivat tähän!

Luovat muusikon taidot
LuoMus antoi meille kivan tuulahduksen hauskoin käytännön esimerkein. Ryhmäopetuksen keinoja ja luovia muusikon taitoja esittelivät Erja Joukamo-Ampuja Sibelus-Akatemiasta ja Anne Lehtomäki-Koskinen Rauman Poikasoittokunnasta. Orkesterin pienimmäiset hankkivat jo varhaisessa vaiheessa ei vain käyttännön soittotaitoa vaan myös luovaa suhdetta ilmaisuun soittimensa kautta. Musiikkiopistoissa tehdäänkin tällaista esimerkiksi musiikkileikkikoulussa, meillä ainakin musiikin perusteiden tunneilla ja monilla soittotunneila, mutta näkisin hienona jos luovat muusikon taidot kulkisi kaikessa opetuksessa yhtenä osasena. Näillä taidoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi kuvailevaa, ei-kirjoitettua soitantaa ja kollektiivi-improvisointia. Lapset ovat hyviä tässä!

Hallituksen kyselytunti
Kyselytunnilla avattiin yhteiskunnallisten prosessien tämänhetkistä tilaa. Vapaan sivistystyön (kansalais- ja työväenopistot) oppilaitoksille on esitetty lupaa antaa tuntiperusteista musiiikin laajan oppimäärän opetusta, mikä nähdään uhkana musiikkiopistotoiminnalle. Mielenkiintoista on nähdä, kuinka prosessi etenee, millä perustein ja mitkä asiat ovat uhkia ja mitkä mahdollisuuksia. Tärkeintä on että lapset saavat parasta mahdollista opetusta.

Taiteen perusopetusliitossa on on kuusi lajiliittoa: kuvataide, tanssi, esittävät taiteet, sanataide, käsityö. Liitossa toimii kolme työryhmää, joiden tehtävinä ovat taidekasvatuksen yhteiskunnallisen aseman kehittäminen, taiteen perusopetuksen kehittäminen ja taidekasvatukse kehittäminen paikallistasolla. TPO-liitolla on käynnissä suurehko arvioinnin kehittämishanke. Sieltä saanemme myös todistepohjaista perustelua siihen, muksi musiikinopetusta kannattaa antaa musiikkiopistoissa. Lisätietoa saa sivulta www.artsedu.fi