Keski-Helsingin musiikkiopisto
hakee 1.8.2010 alkaen
musiikin perusteiden
päätoimisen tuntiopettajan (16vkt) äitiyslomasijaista

Työ sisältää sekä perustason että opistotason opetusta.

Arvostamme
-lapsen maailman ymmärtämistä ja oppilasläheistä läsnäoloa,
-vuorovaikutustaitoja ja ryhmädynamiikan hallitsemista,
-käytännönläheistä soittimilla ja keholla tekemistä sekä
-musiikkiteknologian käyttöä opetuksessa.

Tarjoamme keskeisen opettajaroolin vireässä yhteisössämme.
Noudatamme yksityisen opetusalan työehtosopimusta.

Hakemukset sähköpostitse 9.4. mennessä osoiteeseen [email protected]

Hakijoiden toivotaan varautuvan opetusnäytteeseen, joka annetaan 14.4. keskiviikkona.
Opetusnäytteeseen kutsutaan maanantaina 12.4., jolloin annetaan myös näytteen tehtävät.

Lisätietoja: rehtori Petri Aarnio, [email protected] ja 050-5112266, www.khmusiikki.fi