Keski-Helsingin musiiikkiopiston projektisuunnitelma lukuvuodeksi 2011-2012 on tässä luettavissa. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Kuka tahansa voi ehdottaa kouluttajia, sisältöjä, aiheita, aikatauluja tai jotain muuta projektissa huomioonotettavaa. Tuntiopettajat voivat ilmaista oppilaidensa ja oma halukkuutensa olla enemmän tai vähemmän mukana hankkeessa. Projektisuunnitelmaa perataan ja käsitellään sekä muokataan todellisuuteen keskiviikkona 7.9. eli ensimmäisessä opettajaneuvoston kokouksessa.

Lampaanpolskan ryskettä, rytmiä ja nytkettä!
Keski-Helsingin musiikkiopiston koulutushanke lukuvuodelle 2011-2012

HANKESUUNNITELMA

Hankkeen tavoitteet
Hankkeen sisällöllisinä tavoitteina on
- hakea perinteen ja uusien soittotyylien yhtymäkohtia ja
- ymmärtää näiden väliset erot ja samankaltaisuudet sekä
- saada erilaisia soittotyylejä osaksi normaalia ilmaisua.
Hankkeen pedagogisina tavoitteina on
- laajentaa ilmaisua mm. kehorytmiikan, eleiden ja hokemien kautta ja
    - etsiä erilaisia harjoitteita helpottamaan oppimisprosessia sekä näin
- vahvistaa oppilaan ilmaisukykyä.

HANKKEEN KUVAUS
Sisältö
Lampaanpolskan ryskettä, nykytystä ja rytmiä –hankkeessa yhdistetään perinteistä musiikkiopiston ohjelmistoa sekä  kansanmusiikkia ja nykymusiikkia harjoittamalla uusia soittotekniikoita ja pienimuotoista sovittamista sekä säveltämistä. Oppimisvälineinä käytetään rytmiikkaa ja kehollisuutta, mimiikkaa, onomatopoetiikkaa, esiintymistaitoja ja hetkessä olemisen improvisointia.
   
Hankkeessa pyritään luomaan oppilaille valmiuksia liikkua erilaisissa musiikkiympäristöissä ja ymmärtää erilaisten musiikkityylien keinovalikoimia. Samalla laajennetaan opettajien tietotaitoa ja pedagogista osaamista erilaisten tyylien arkipäivässä. 

Pajat ja periodit
Opettajien koulutuksen, soitto-ja sovituspajojen myötä rakennetaan esityskokonaisuuksia ryhmille. Runkona toimivat opistomme esiintyvät ryhmät: huilistit, sellistit ja kitaristit. Mukaan pyritään saamaan myös muita puhaltajia ja jousisoittajia. Musisointiperioideja järjetetään kolme: keho ja rytmi, kansanmusiikki sekä uudet musiikit.

Esitykset
Hankkeen kautta syntyviä soivia tuloksia esitetään konserteissa tammikuussa helsinkiläisten musiikkiopistojen yhteisessä konserttisarjassa kaupungin kulttuuritaloissa 23.-27.1. Prosessi jatkuu kevätkonserttiin, Kallio kukkii -festivaaliin sekä Euroopan musiikkioppilaitosten liiton Allegro mosso -festivaaliin 17.-19.5.2012 Emilia Romagnan maakunnassa Italiassa.

Hankkeen kohderyhmät
Opettajat: noin 10 aktiivia, kaikille 36:lle avoimet koulutukset ja mahdollisuus osallistua
Oppilaat: esiintyviin ryhmiin osallistuvat 2-3 PT -oppilaat noin 60-80

Perustelut hankkeelle
OPS-kehitystyön pohjaksi, opettajien pedagogisen ammattitaidon kehittämiseksi, perusrepertuaarin rikastuttamiseksi, oppilaiden motivoimiseksi, uusien keinojen saattamiseksi osaksi opettamisen arkipäivää.

HANKKEEN TOTEUTUS
Elo-syyskuu 2011

-suunnitelmatarkistus. (Rehtori ja opettajaneuvosto)
-kartoitus osallistujista. (Opettajat ja toimisto)
-opettajakoulutus: kehollinen koulutus. (Kouluttaja).
-soveltaminen opetuskäytäntöön (Kouluttaja ja henkilökunta).
-kokoukset (nuotti)materiaalitarpeista (Henkilökunta). 
-sovituksia ja pienimuotoisia ohjaustilaisuuksia (Tilauksia),
-oppilaskohteiden rajaamiset ja tarvittavien sovitusten tilaaminen (Henkilökunta)
-aikataulutuksen tarkistus (Rehtori ja opettajaneuvosto).

Loka-marraskuu 2011:
-kokoonpanojen yhteisharjoituksia kaksi-kolme pienperiodia. (kouluttajia).

Tammikuu 2012
Teemaviikko: esiinnytään Kanneltalossa tai Malmitalossa helsinkiläisten musiikkiopistojen yhteisessä Mitä kuuluu konserttisarjassa. (Henkilökunta ja oppilaat)

Maalis-huhtikuu
Kaksi-kolme pienharjoitusperiodia (opettajat ja oppilaat)

Toukokuu
Soivat lopputulokset:
Kevätkonsertti, Kallio kukkii,
European Music School Unionin Allegro Mosso –festivaali, Italia 
   

Kesäkuu
Koonti, kyselyt, raportointi

KONKREETTINEN HYÖTY HANKKEESTA
Opetuksen monipuolistuminen sekä perinteisen että uudemman musiikin saralla.
Genrerajojen aleneminen ja ennakkoluulottomuuden kasvu sekä oppilaissa että opettajissa.
Käyttökelpoisia sovituksia musiikkiopisto-ohjelmistoon.