Kasper Korhonen tekee tutkimusta osana maisterin opinnäytetyötään Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen osastolle. Tutkimuksen kohteena ovat musiikkiopistoissa opiskelevat lapset ja nuoret.
 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää opetussuunnitelmassakin määritellyn aktiivisen toimijuuden ilmenemistä oppilaissa, toisin sanoen yksilön kykyjä ja mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöönsä ja toimia vuorovaikutuksessa sen kanssa.
Jos olet 10-17 -vuotias, voit osallistua kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5 minuuttia. Kyselyyn voi vastata helposti älypuhelimella oheisen linkin kautta: https://my.surveypal.com/Toimijuuskysely-2018 
Kysely on avoinna 1.4. asti. 
 
Kyselyn vastaukset kerätään anonyymisti eikä niitä ole mahdollista yhdistää kehenkään henkilöön. Vastaajille on tarjolla mahdollisuus osallistua arvontaan, jossa palkintona on 4kpl Finnkinon leffalippuja.
 
Kyselylinkkiä voi jakaa.