Varhaisiän musiikinopetuksen teemavuosi 2008-09 on aluillaan.
Varhaisiän musiikinopetus tarkoittaa musiikkileikkikoulua eli musiikkileikkiä eli muskaria.

Olen iloinen, että teemavuoden avulla on tarkoitus nostaa valokeilaan pienten kanssa toimiminen.  Meillä on hienoja muskariopettajia, jotka tekevät korvaamatonta työtä!

Suomessa ollaan muskarin edelläkävijöitä. Esimerkiksi vauvamuskari on keksitty Suomessa. Musiikkileikkikoulu on musiikkikasvatuksen perusta ja lasten kokonaisvaltaisen kehityksen katalysaattori.

Muskari antaa eväitä tuiki tärkeisiin elämän asioiden kehittymiseen, kuten hahmotuskykyyn, kehon koordinaatioon, asioiden omaksumiseen, laskutaitoon, itsensä ilmaisemiseen etc etc. Näitä valmiuksia tarvitsevat kaikki ihmiset selvitäkseen elämän tyrskyissä. Lisäksi muskarissa saa valmiuksia musiikkiopisto-opiskeluun.

Helsingin kaupungin päiväkodit eivät hyväksy muskaritoimintaa päiväkotien sisällä. Tämä perustellaan sillä, että lukukausimaksun periminen (vapaaehtoisesta) toiminnasta olisi lasten eriarvoistamista. On siis parempi jättää mahdollisuus kokonaan pois kaikilta...

Minua hieman ihmetyttää tuollainen ajattelu. Etenkin vanhempien näkökulmasta katsottuna kaupungin päätös on enemmänkin eriarvoistava kuin yhdenmukaistava. Muskarin lukukausimaksu on lukukausimaksu on noin 120-150 euroa, parin kauppakassin sisältö.

Onko järkevämpää, että lastensa edun ymmärtävät vanhemmat vievät lapsensa kahdeksalta illalla muskariin ja antavat lapsensa kehittyä siellä, kun maksukyvyttömät naapurit eivät välttämättä pysty edes venymään ylimääräisiin iltamenoihin lasten kanssa.

Tai että he ymmärtävät  lapsensa parhaan ja vievät lapsensa yksityisiin päiväkoteihin, joissa muskaria tarjotaan. Meidän yhteistyökunmppaneinamme muuten toimivat päiväkodit Engel sekä MLL:n päiväkodit Wilhola (Mikonk. 18, puh. (09)628106) ja Sohvila Sofianlehdonk. 10, puh. (09)7544587)

Toivon, että kaupungin asenne muuttuu. Parasta olisi, että päiväkodeissa olisi muskariopettaja yhtenä työntekijänä jolloin muskari sisältyy normaaliin päiväkotitoimintaan. Tai sitten edes tarjottaisiin mahdollisuus osallistua musiikkiopiston tarjoamaan muskaritoimintaan terveisiin päiväkotiaikoihin.

Helsinkiläisten musiikkiopistojen "rexiforumissa" olemme innostuneita kokoamaan muskarilaisten voimat yhteen ja tempaisemaan kevätlukukaudella. Ideioita tempauksen sisällöistä, toteutustavoista ja kohteista voi viestiä Lauttasaaren musiikkiopiston rehtori Liisa Stjernbergille tai minulle.