Hyvä opetusministeri,


Suomen musiikkikasvatusseura FiSME ry ilmaisee huolensa ammattikorkeakoulujen musiikkialan aloituskoulutuspaikkojen vähentämisestä. Koko kulttuurialan vähennys on 41%, josta musiikin koulutukseen kohdistuu vieläkin suurempi, 58% leikkaus.

Musiikin ammattikorkeakouluopetus on tarkoitus ajaa kokonaan alas puolesta sitä antavista ammattikorkeakouluista. Jäljelle on jäämässä koulutusta Helsingissä, Joensuussa, Oulussa, Pietarsaaressa ja Tampereella. Seuraukset saattavat kuitenkin olla hyvin tuhoisat. Myös lakkautuspäätösten tulisi tukea talouskasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia.

Työllisyysnäkökulma
Jopa täystyöllistävän koulutuksen alasajosta on päätetty, sillä esimerkiksi kaikki varhaisiän musiikinopettajat työllistyvät, eikä näköpiirissä ole, että tilanne olisi muuttumassa. Muutenkin voidaan osoittaa, että musiikkialalta valmistuneiden työllistyminen on parempaa kuin muilla kulttuurialoilla ja työttömyysaste jää alle valtakunnallisen keskiarvon. (Liite: Kulttuurialan tutkinnon suorittaneiden työvoima ja työttömyysaste 2000-2009).

Alueellinen ja kulttuurinen näkökulma

Voimakas alueellinen kulttuurielämä saa kovan kolhun alasajosta. Useat pedagogikoulutuksen saaneet freelancerit teattereissa, orkestereissa ja vapaalla kentällä ovat toimineet myös ammattikorkeakoulujen opettajina. Kyseiset ihmiset jäävät työttömiksi ja joutuvat muuttamaan pois paikkakunniltaan työn perässä. Kenttä jää ilman tekijöitä.

Hyvinvointinäkökulma
Musiikkikoulutuksen eheyttävästä, hyvinvointia lisäävästä ja syrjäytymistä ehkäisevästä vaikutuksesta niin lasten, nuorten kuin seniorien ja erityisryhmien parissa on saatavilla tutkimustietoa. Myös tarve sosiaali- ja terveystyössä on jo tunnustettu. On selvää, että on syntymässä uusia työpaikkoja, joihin tarvittaisiin ammattikorkeakoulutasoista koulutusta.

Useat ammattikorkeakoulujen musiikkikoulutukset ovat jo nyt profiloituneet tekemällä laajoja hankkeita ja yhteistyötä monialaisesti. Olemme valmiita tukemaan alan uudistamiseen tähtääviä toimenpiteitä, joilla ajankohtaistetaan koulutussisältöjä. Toivomme opetusministeriltä näkemyksellistä otetta musiikkialan koulutuksen puolesta.


Petri Aarnio, puheenjohtaja

Suomen musiikkikasvatusseura - FiSME r.y. on maailman kaikkien musiikkikasvattajien yhteisen pääjärjestön International Society for Music Educationin tytäryhdistys. ISME toimii UNESCOn alaisena ja edustaa kaikkia musiikkikulttuureita ja musiikin lajeja ja pyrkii edistämään musiikin asemaa ja merkitystä kaikkien kansojen ja ikäryhmien kasvatuksessa.
 
FiSME pyrkii edistämään musiikkikasvatusta sen kaikissa eri muodoissa kansallisesti ja kansainvälisesti, ylläpitää yhteyksiä musiikkialan ja muihin sidosryhmiin, toimii yhdyssiteenä ISME:n suomalaisten jäsenten ja kansainvälisen pääjärjestön välillä, tiedottaa konferenssista ja siihen liittyvistä komissioiden seminaareista, tekee ehdotuksia maailmankonferenssin järjestäjälle suomalaisista esiintyjistä/esiintyjäryhmistä ja luennoitsijoista työpajan tai demonstraation pitäjistä sekä järjestää tapaamisia sekä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia.