Talvilomaa edeltävällä viikolla julkistettiin Koulutuksen arviointineuvoston nimittämän arviointiryhmän vuosina 2010–2011 tekemä taiteen perusopetuksen arviointi Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden ja pedagogiikan toimivuus. 

Arviointi kohdistui opetussuunnitelmien perusteiden ja pedagogiikan toimivuuteen, oppilaitosten yhteistyöhön sekä itsearviointiin ja kehittämistoimintaan, joita on myös tutkittu aikaisemmin varsin vähän. Arviointia varten tehtiin mm. kysely taiteen perusopetuksen oppilaitosten rehtoreille ja opettajille sekä vierailtiin 22 oppilaitoksessa.

Linkit
Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkouutinen taiteen peruopetuksen arviointituloksista:
Mediatiedote ja diasarja arvioinnista

Julkaisu (pdf):
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden ja pedagogiikan toimivuus