Päivän kunniaksi Suomen musiikkineuvosto nostaa esiin musiikkioikeudet. On tärkeää, että kaikilla suomalaisilla ja Suomessa asuvilla on yhtäläiset oikeudet ilmaista itseään ja osallistua.

Miten Suomessa toteutuvat maahanmuuttajien ja pakolaisten musiikkioikeudet? Olemmeko hyödyntäneet musiikin voiman kotouttamisessa? Voisiko musiikki olla alueellinen vetovoimatekijä? Onko musiikin hyvinvointivaikutusten arvo ymmärretty? Miten lapset pääsevät osalliseksi musiikista ja musiikkikasvatuksesta eri puolilla Suomea? Miten musiikkioikeudet toteutuvat digitaalisessa ympäristössä?

Artikkeli musiikkineuvoston kotisivuilla: Koko maailman MUSIIKKIOIKEUDET