Tieto- ja viestintätekniikka on haastava aihe. Siksipä täytyy olla kieli keskellä suuta, mitä siitä sanoo. Näyttää kuitenkin siltä, että mitä enemmän eri viestimiä on käytössä, sitä helpommin sanoma hukkuu informaatiotulvaan.  

Toivottavasti näin ei ole kohdallamme. 

Olemme aloittamassa omaa iPad-hanketta sekä osallistumassa noin kymmenen suomalaisen musiikkioppilaitoksen TVT-hankkeeseen, jos hanke saa rahoituksen. Tarkoitus on selvittää ja kehittää sekä opetus- että muuta oppilaitostoimintaa tehokkaaksi ja tarkoituksenmukaiseksi perehtymällä tähän nykyviidakkoon.  

Omassa viestinnässämme on nykyään kohtuullisen selkeät väylät, mutta uudistuksiakin on tulossa. 

Sähköpostia käytämme viralliseen viestintään perheisiin ja henkilökunnan sisällä. Perhepostit sisältävät opiston useimpia perheitä koskevaa tietoa, laskutuksen sekä akuutit asiat.

Verkkosivumme on pysyvämmän tiedon välittäjä. Siellä ovat opintoihin, vuoden kiertoon, orkesteriperiodeihin ja hankkeisiin, sisältöön ja käytöntöön liittyvät asiat sekä soitinkohtaiset sivut niillä, jotka niitä haluavat pitää. 

Oppilaitosohjelmamme Eepos on oppilaiden opintojen seurantaa varten, se toimii rekisterinä ja arkistona sekä opetustyön seurantavälineenä. Siitä on moneksi ja se on turvallinen. Lisäksi se kehittyy koko ajan enemmän tarpeitamme vastaavaksi. Piakkoin myös oppilas pääsee seuraamaan ja muokkaamaa siellä olevaa tietoa.   

FB-sivumme on tunnelmia ja akuutteja tapahtumailmoituksia varten. Sinne päätyvät kuvat ja videoleikkeet pienistä elämän kohokohdista.

Musiikkikasvatuslehti Trioli kertoo kerran vuodessa meille tärkeistä asioista ja arvoista. Se on kestävä ja alati päivittyvä käyntikorttimme.  

Toivon, että nämä viestintätavat palvelevat hyvin ja ovat perheille kätevät käyttää. Mielellämme otamme vastaan parannus- ja kehitysehdotuksia, jotta kommunikaatiomme on sujuvaa ja muistamme, että TVT on hyvä renki mutta huono isäntä.