Keväällä kirjoitin opistomme viestintävälineistä. Useimmat niistä ovat jo arkipäivää ja melkein kaikki toimivat jollain sähköisellä alustalla. Arkityökaluja täytyy tietenkin osata myös käyttää aivan kuten soittimiakin.

Nyt henkilökuntamme on uuden instrumentin vasta-alkajia, toistet osaavat hieman alkeita ja toiset aloittavat aivan alusta. Mitä paremmin osaamme käyttää niitä, sitä parempi on myös lopputulos asioiden hoitamisessa.  

Henkilökunnallemme järjestetään iPad-koulutusta, jotta pystymme vaivatta hoitamaan työhön liittyvät asiamme monipuolisesti yhdellä välineellä. Hankkeessa on monia tavoitteita, jotka on kuvattu näin:

Henkilökuntaa käyttää iPadeja arkipäiväisenä työkaluna: 
- Viestintävälineenä oppilaitoksen, opettajan, oppilaiden ja heidän perheidensä keskuudessa.
- Työn hallinnoinnissa: kirjaamisessa, tilojen käytössä, verkkosivupäivityksissä ja vertaisviestinnässä.
- Opintojen ohjaamisessa: tallentamisvälineenä, opintopäiväkirjana sekä mahdollisen portfoliotyön tukena. 

Opettajat tukevat oppilaan muusikkouden kehittymistä iPad apuvälineenä ja soittimena:
- säveltapailu-, ear training-, soinnutus-, notaatio- ja musiikinteoria -applikaatioihin tutustuminen
- yhteismusisointi iPadia hyväksikäyttäen, verkko-orkesterit, harjoittelutaustat, soitinapplikaatiot

Raja-aidat instrumenttiopetuksen, yhteismusisoinnin ja mupen välillä madaltuvat
- iPad instrumenttipedagogiikassa: musiikin hahmottaminen osana soitonopetusta 
- iPad mupessa: nuotinkirjoitus-, säveltapailupelit sekä sovitus- ja 
- iPad yhteissoitossa: virtuaali-instrumenttiapplikaatiot 

Keväällä sitten nähdään, ollaanko saavutettu se mitä tavoittelemme. Toivottavasti tästä on iloa myös oppilaille ja  heidän perheilleen. Kaikkea mainittua emme varmaan kaikki osaa, eikä tarvitsekaan. Aiomme edistyä tässä jokainen parhaalla mahdollisella kyvyllään.  

On kivaa aloittaa uuden soittimen harjoittelu!