Erilaisten musiikkialan kentän toimijoiden kesken on menossa Kulttuurisiltaprojekti. Kulttuurisilta on Metropolia Ammattikorkeakoulun EU-hanke, jossa musiikin koulutusohjelma kehittää Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien kanssa kulttuuripalvelujen tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta. Kävin keväällä sen järjestämässä seminaarissa, jossa esiteltiin hankkeessa toteutuneita osahankkeita.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa toimintamalleja, joissa osallistavan ja eheyttävän musiikki- ja taidekasvatuksen menetelmiä sovelletaan uusissa yhteyksissä ja uudella tavalla suoraan kaupunkien palvelurakenteissa. Hanke tuottaa kulttuurista hyvinvointia eri-ikäisille väestöryhmille. Projektissa halutaan tavoittaa etenkin ne kaupunkilaiset, jotka jäävät kulttuuri- ja taidekokemusten katvealueelle, kuten lapset, nuoret, maahanmuuttajat ja vanhukset.

Projektin puitteisssa on myös julkaistu kirja Soivia kohtaamisia (toim. Laura Huhtinen-Hildén, Tarja Raninen ja Tuire Ranta-Meyer). Kirja kertoo osallistavan taidekasvatuksen merkityksestä hyvinvoinnin, koulutuksen ja yleisötyön
kehittämisessä. Kirjaan on koottu näkökulmia, tausta-ajatuksia sekä käytännön esimerkkejä musiikkikoulutusta uudistavasta toiminnasta. Minulla on toimistossani jakaa muutama kappale kiinnostuneille.

Helsinkiläisten musiikkiopistojen mukana oleminen vastaavanlaisissa projekteissa olisi mielestäni toivottavaa ja lähes välttämätöntä. Minusta on tärkeää, että vuorovaikus erilaisten harrastusryhmien ja kolmannen sektorin välillä olisi voimakkaampaa. Se sitouttaisi kaikkia osallistujia toimintaympäristöönsa ja lisäisi viihtyvyyttä pääkaupunkiseudulla.

Toivoisin tällaiseen enemmän Helsingin kaupungin aktiivista otetta. Helsingin kaupungin kulttuurikeskus on laatimassa strategiaansa vuosille 2011-2013 ja toivoisin, että siinä huomioitaisiin tämäntyyppinen yhteistyömahdollisuus nykyistä paremmin.

Valitettavasti huhu kuitenkin kertoo, että kaupunki on supistamassa musiikkiopistoavustustaan ensi vuodelle.