Keski-Helsingin musiikkiopistossa kerätään varoja uuden konserttiflyygelin hankintaan. Tässä ennakkomainos yhdestä keruuta varten suunnitellusta konsertista opistomme 35. toimintavuotena:  

SIIVILLE! 

Juhlakonsertti: Keski-Helsingin musiikkiopisto 35 vuotta 

Esiintymässä mm. Jorma Hynninen, Marzi Nyman ja Lauluyhtye Rajaton.
Konsertin juontavat Minna Lindgren ja Petri Aarnio.

Konsertin tuotot ohjataan musiikkiopiston flyygelirahastoon.

Helsingin kulttuuritalo 4.11.2014 klo 19.00
Liput 35/30 € www.lippupalvelu.fi (ennakkomyynti alkaa toukokuussa)

                            

Lahjoituksia voi ohjata muunakin aikana Keski-Helsingin musiikkiopiston flyygelirahastoon FI15 5541 2860 9051 25.  

                            

Keski-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry.
Keski-Helsingin musiikkiopiston flyygelirahasto

RAHASTON SÄÄNNÖT

1. Rahaston tarkoitus
Rahaston tarkoitus on kerätä varoja konserttiflyygelin tai muiden soittimien hankintaan.

2. Rahaston kartuttamainen
Rahaston varoja kartutetaan lahjoituksin ja apurahoin sekä muin musiikkiopiston toimintaan sopivin keinoin. 

3. Rahaston varojen käyttäminen
Rahaston varoja käytetään konserttiflyygelin tai muiden soittimien hankintaan. Rahaston pääomalla ei voi tehdä rahaston omiin tarkoitusperiin sopimatonta toimintaa tai sijoitustoimintaa.  

4. Muu rahaston hoito
Rahastosta vastaa musiikkkiopiston hallitus ja sitä hoitaa musiikkiopiston hallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti opiston toimisto. 

5. Lahjoittajien tietosuoja
Lahjoittaja voi halutessaan pysyä nimettömänä. Musiikkiopistolla on oikeus julkaista lahjoittajan nimi, jos lahjoittaja ei ole ilmaissut haluaan pysyä nimettämänä. Lahjoittajan tulee lahjoitusta tehdessään ilmaista toiveensa nimettömänä pysymisestä kirjallisesti joko tilisiirrossa tai sähköpostitse musiikkiopiston rehtorille [email protected]

6. Rahaston purkaminen
6.1. Rahasto purkautuu, kun konserttiflyygeli hankitaan. 
6.2. Muusta syystä tapahtuva purkaminen 
Ehdotus purkamiseksi on annettava musiikkiopiston varsinaiseen kokoukseen esitettävänä asiana. Kokouksessa purkamista kannattavien äänien tulee olla vähintään 3/4 annetuista äänistä. 

7. Rahaston purkautuessa 
7.1. Rahaston purkautuessa flyygelin hankintaa varten 

  • 7.1.1. Rahaston varat ja omaisuus käytetään ensisijaisesti määrättyyn käyttökohteeseen mahdollisimman laajasti. 
  • 7.1.2. Mahdolliset hankinnasta käyttämättä jäävät varat käytetään hallituksen päättämällä tavalla musiikkiopiston soitinhankintoihin ja/tai opiston stipenditilille.

7.2. Rahaston purkaminen muusta syystä

  • 7.2.1. Rahaston varat käytetään ensisijaisesti musiikkiopiston hallituksen päättämällä tavalla soitinhankintoihin ja/tai opiston stipenditilille.
  • 7.2.2. Yksittäisen lahjoitussumman ollessa yli 5000 euroa lahjoittaja voi antaa aikarajan, mihin mennessä lahjoitus pitää palauttaa. Tällainen takaraja voi olla aikaisintaa 31.12.2019. Lahjoitusten mahdolliset palautukset suoritetaan ilman korkoja. Jos tällaisen lahjoituksen palautusta ei edellytetä purkamistilanteessa, toimitaan kohdan 7.2.1. mukaan. 
  • 7.2.3. Säätiöiden tms. julkisten apurahojen myöntäjien osalta toimitaan kuten lahjoittaja velvoittaa. Jos em. taho ei edellytä lahjoituksen palauttamista, toimitaan kohdan 7.2.1. mukaan. 
  • 7.2.3 Todetaan, että alkupääomaksi saatuun lahjoitukseen 20.000 € on erillinen sopimus, joka ei ole ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa. 

Helsingissä 18.3. 2014 


Hallitus
Keski-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdisty ry.