Taiteen perusopetusta vahvistetaan. Opetusministeriö myöntää vuonna 2009 lisärahoitusta musiikkioppilaitoksille 5,6 miljoonaa euroa. Ministeriö myöntää myös kaksi uutta taiteen perusopetuksen järjestämislupaa vuoden 2010 alusta lukien. Myös Keski-Helsingin musiikkiopisto sai lisärahoitusta.

Opetusministeri Henna Virkkusen mukaan musiikkioppilaitosten lisärahoituksella pyritään saamaan eri kuntien lapset ja nuoret nykyistä tasavertaisempaan asemaan. Opetusta voidaan rahoituksen turvin myös monipuolistaa.
- Lasten ja nuorten harrastusedellytykset paranevat lisärahoituksen myötä. Taiteen perusopetus on erinomainen keino täydentää varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa sekä ammatillisessa perusopetuksessa annettavaa taidekasvatusta. Lisätuki mahdollistaa myös oppilasmaksujen pitämisen kohtuullisina, Virkkunen toeaa.

Käytännössä valtion lisärahoitus tarkoittaa sitä, ettei opistomme tarvitse supistaa toimintaansa. Opetuksemme rahoittajina toimivat oppilaiden perheiden ja valtion lisäksi kunta. Helsingin kaupungin tuki pienenee ensi vuonna ja se aiheuttaa paineita lukukausimaksujen nostamiseen. Valtion lisätuella lukukausimaksut voidaan säilyttää nykyisellään ainakin vuoden 2010.

Valtion ja kunnan rahoitus on välttämätöntä, jotta kaikille taiteen perusopetusta tarvitseville lapsille voitaisiin antaa laadukasta opetusta, toteaa Tiina Kavilo Opetusministeriöstä.

Keski-Helsingin musiikkiopisto kiittää.