Valtiovarainministeriön ehdotuksessa valtion talousarvioksi vuodelle 2009 ei ole lisäystä musiikin opetukseen.

Esityksessä muut taiteet ovat saamassa lisätunteja. Se on mielestäni hyvä, että ne saavat niitä tuntiperusteisen taiteen perusopetuksen järjestämiseksi. Olisi kuitenkin erittäin tärkeää, että myös musiikkikasvatukselle annettaisiin mahdollisuus kehittyä edelleen yhdessä muiden taiteiden kanssa.

Musiikki on jäänyt sitten 90-luvun lamavuosien ilman valtionosuuden laskennallisia tuntimäärien lisäyksiä. Tämä on aiheuttanut musiikkikasvatukselle suuria haasteita ja paineita opetuksen järjestämisen suhteen, koska oppilasmäärät varsinkin kasvukeskuksissa ovat jatkuvasti nousseet.
 
Musiikinopetus taiteen perusopetusta tarjoavissa oppilaitoksissa on keskittynyt länsimaisen taidemusiikin opetukseen (93%). Pop/jazzmusiikin opetus (6%) ja kansanmusiikin (1%) opetus eivät ole päässeet kehittymään paikalleen jääneen valtionrahoituksen vuoksi.
 
Vaikka taiteen perusopetus on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille, aikuiskoulutus ja ikääntyneen väestön sivistystarpeet muodostavat taiteen perusopetukselle lisätehtävän tulevaisuudessa. Myös maahanmuuttajien ja erilaisten oppijoiden taidekasvatuksen kehittämiseen tarvitaan lisäresursseja.

Olisi erittäin tärkeää antaa musiikkikasvatukselle mahdollisuus kehittyä edelleen yhdessä muiden taiteiden kanssa. Ilman merkittävää lisätuntimäärää ei taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikinopetusta voida kehittää palvelemaan alueellisesti tasa-arvoisesti ja monipuolisesti eri musiikin tyylilajeja ja musiikkikasvatuksen kohderyhmiä.

(Otteita SML:n lausuntoesityksestä)