Tämä teksti liittyy edunvalvonnan järjestämiseen ja rehtoreiden asemaan Suomen musiikipettajien liitossa (SMOL). Teksti ilmestyy liiton Musiikinopettaja-lehdessä tänään. www.oaj.fi/smol  

Musiikkiopiston rehtori on palkansaaja

Usein rehtori esiintyy työnantajan roolissa työpaikallaan. Esimiehen tehtävien hoitaminen velvoittaakin yleensä siihen. Tästä huolimatta myös rehtori on opettajan tavoin töissä ja tekee hänelle määrättyjä tehtäviä. Rehtori on palkansaaja. Musiikkioppilaitosten rehtorit – MOR ry on SMOL:n sisällä toimiva rehtorien yhdistys, jonka sulautumista tiiviimmin osaksi liittoa on viime aikoina mietitty. 

SMOL:n hallituksen 1. varapuheenjohtaja Markku Ollila ja MOR:n varapuheenjohtaja Juha Järvinen ovat valmistelleet asiasta aiesopimusluonnosta. Koko OAJ:ta koskeva järjestörakenteen kehittäminen on vielä kesken, ja vie todennäköisesti edelleen vuosia. Tänä aikana etsimme vastauksia olennaisimpiin kysymyksiin, kuten että mihin ja millaiseen yhdistykseen yksittäinen rehtori voisi kuulua, kuka edustaa häntä palkansaajana ja kuka edistää hänen asioitaan. 

Ajatus siitä, että rehtori on opettajayhdistyksen jäsen alkaa muuttua mahdolliseksi. Jos suunta on tämä, kenttä voi osoittaa, että kaikki musiikkioppilaitoksissa ovat samassa veneessä ja tulevaisuuden haasteet ovat yhteisiä. Se kuitenkin vaatii luottamusta, kouluttautumista ja aitojen madaltamista entisestään. Nykyaika luo tällaiselle kehitykselle oivat puitteet, sillä jaettu johtajuus ja vastuun jakautuminen laajemmalle työntekijäpiirille on jo tätä päivää. 

Syysliittokokouksen yhteydessä on SMOL:n hallitusvaali, jossa ensimmäistä kertaa rehtorit ovat ehdolla ilman mitään mandaattia, samalla lailla kuin muutkin hallituksen uudet jäsenet. Erovuorossa olemme allekirjoittanut varsinaisena jäsenenä ja varapuheenjohtaja Juha Järvinen varajäsenenä. Tilanne asettaa rehtoriehdokkaille hyvän syyn miettiä myös sitä, miten rehtori voi ajaa opettajien asioita toimiessaan SMOL:n hallituksessa. Uskon, että SMOL-kenttä ymmärtää rehtorien tärkeyden edunvalvonnan kokonaisuudessa. 

Puhalletaan yhteen hiileen,

Petri Aarnio, puheenjohtaja 
Musiikkioppilaitosten rehtorit – MOR ry