Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksia koskeva verkkokysely
 
Opetushallitus on avannut verkkosivuillaan mahdollisuuden kommentoida valmisteltavana olevia taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden luonnoksia. Perusteiden luonnokset 15.3.2017 ja avoin verkkokysely löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta osoitteesta http://www.oph.fi/TPO2018.
 
Avoin verkkokysely on auennut 15.3.2017 klo 14 ja sulkeutuu 12.4.2017 klo 16.15. 

Mitä hyvää?
Mitä ei ole huomioitu tarpeeksi?  
Saavatko oppilaat tarpeeksi eväitä musiikkiin ja elämään?
Löytyykö oppimäärien välinen profiili?
Onko sinun lapsellesi riittävästi mahdollisuuksia elämänikäiseen musiikkisuhteeseen?  

Oppilaitokset tekevät omat opetussuunitelmansa perusteiden edellyttämällä tavalla lukuvuonna 2017-2018 ja oppilaitoskohtausten opetussuunnitelmien on tarkoitus astua voimaan 1.8.2018.

Vaikuta, toivooo Reksi