Keski-Helsingin musiikkiopisto hakee
opintosihteerin vanhempainvapaan sijaista
10.9.2012 – 30.6.2013 väliseksi ajaksi


Keski-Helsingin musiikkiopisto on lasten ja nuorten taiteen perusopetustalo, jossa opiskelee n. 250 soitinoppilasta ja 300 musiikkileikkikoululaista 35 opettajan johdolla. Hallintotiimiin kuuluvat rehtori, talousvastaava ja opintosihteeri.

Laaja-alaiseen työnkuvaan kuuluu mm.
-    opiston käytännön toiminnan organisointia
-    tapahtumien ja projektien koordinointia
-    sisäistä ja ulkoista tiedotusta
-    oppilashallintoa (esim. ryhmät, opintorekisteri, päättötodistukset)
-    tila- ja hankinta-asioita.
Työnkuvaa tarkennetaan valittavan henkilön kokemuksen ja osaamisen mukaisesti.

Arvostamme
-    itsenäistä työskentelyä ja järjestelykykyä
-    hyviä kirjallisia ja ATK-taitoja (Mac)
-    kokonaisuuksien hallintaa ja huolellisuutta
-    ihmisläheisyyttä ja vuorovaikutustaitoja.

Tarjoamme avainhenkilönä toimimista vireässä työyhteisössämme. Sijaisuuden mahdollinen jatko selviää toukokuussa 2013. Peruspalkka 1.932,16 € + vuosilisät (opetusalan TES:n hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön vaativuusryhmä 4).

Työnhakuun liittyy ennakkotehtävä, jonka ohjeet ovat sivulla http://www.khmusiikki.fi/index.php?mid=190.
Hakijoiden tulee varautua haastatteluun 28.-29.8. välisenä aikana.

Vapaamuotoiset hakemukset liitteineen ja ennakkotehtävä toimitetaan viimeistään pe 17.8.2012 osoitteeseen [email protected].
Lisätietoja antaa rehtori Petri Aarnio, p. 050 511 2266.
www.khmusiikki.fi