Olen jäsenenä Metropolian musiikin neuvottelukunnassa, jonka tehtävänä on edustaa työelämänäkemystä koulutuksen järjestäjälle. Tästä johtuen sain kutsun pitää juhlapuheen Metropolian musiikin valmistujaisissa 25.5. 

Valmistujaisjuhlassa oli kolmisenkymmentä AMK-tutkinnon suorittajaa sekä 15 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittajaa. Tässä muutama ajatus, joiden avulla yritin kohottaa tätä tärkeää päivä.  

Itse olen valmistunut viime vuosituhannella, intervettiä ei ollut keksitty ja pääasiassa lankapuhelinta käytettiin tieodnvälitykseen. Näiltä pohjilta mennään.

MAAILMA MUUTTUU
- Globaalisti. Sodat ja kansainvaellukset
- Ilmastonmuutos. Köyhyys, nälänhätä, omat lapsemme voivat joutua ilmastoipakolaisiksi
- Arjen muutos. Kiihtyvä, pätkittäinen elämäntapa,  

AJANKOHTAISTA KOULUTUKSEN KENTÄLTÄ
- koulutusleikkauksia tehty, kukaan ei ole välttynyt 
- eri koulutusasteiden tehtävät ovat toistaiseksi säilyneet kohtuullisen selkeinä
- uudet alat ja ammatit: yhteisömuusikko, hoiva-ala, verkko/pelimaailman tarpeet
- Opetussuunnitelmauudistus kaikissa koulutusasteissa on toteutunut
- Oppijalähtöisyys, ilmiöoppiminen... 

OPPIMISTAIDOISTA (etenkin AMKilaisille)
21. vuosisadalla Marilyn Binkley (2012) länsimaisten opetusstrategioiden visioita kymmeneen kohtaan jaoteltuna:

1. Ajatella luovasti, työskennellä luovasti yhdessä ja innovoida
2. Kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko
3. Oppimaan oppimisen ja metakognition taidot (arvioinnit, onnistumisen ilo, flow, keksittyminen ja pystyvyysuskoa)
4. Sujuvuus äidinkielessä ja taidot muissa kielissä
5. vuorovaikutus, työskentely ryhmissä, vastuullisuuden jakaminen ja projektien hallinta 
6. informaatiotaitdot
7. verkkolukutaidot
8. paikallinen ja globaali kansalaisuus
9. Joustavuus, itseohjautuvuus, rehellisyys, itseluottamus, empatia, päämäärätietoisuus, 
10.vastuullisuus itsestä ja muista 

JOHTAJAN OMINAISUUKSISTA (etenkin YAMKilaisille)
Te olette avainhenkilöitä, kehittäjiä ja sitä kautta johtajia omissa yhteisöissänne! 
Netistä poimittu tärkeimmät johtajan ominaisuudet:

1. Tunneäly
2. Empaattisuus
3. Avoimuus
4. Aitous
5. Kuunteleminen
6. Mahdollistaminen
7. Inhimillisyys
8. Tilannetaju
9. Vuorovaikutustaidot
10. Rohkeus

VAIKKA MAAILMA MUUTTUU, IHMINEN EI MUUTU
- Vuorovaikutus - toisen ihmisen kohtaaminen on edelleen tärkeää.

LUOTA SIIHEN, että:
- tiedät ja osaat nyt jo tarpeeksi ja ssinulla on kyky oppia edelleen 
- vääriä valintoja ei ole, kokemukset karttuvat myös huonoista valinnoista 
- intuitiosi ohjaa sinua oikeaan suuntaan 
- jokaisella on oma polku. Se löytyy vain kulkemalla.

ET OLE YKSIN: 
Olemme kaikki samalla viivalla. Meitä yhdistää muutos ja epävarmuus tulevasta. Tarvitsemme niiden selättämiseen toisiamme ja meillä on siihen aikaa loppuelämämme. Se alkaa tänään. 

Onnea valmistuville!