Vuosien takainen soittokaverini Antti Snellman on ollut kanssani yhteyksissä. Monet tuntevat hänet taiturillisena saksofonistina. Myös opettajana hän on varsin kunnostautunut. Antti totesi, että hänen oma ammatillinen kehittymisensä tarvitsee opiskeluympäristöä, missä hän pääsee kuulemaan ja jakamaan näkökulmia sekä kokemuksia muiden alalla toimivien yksilöiden ja tahojen kanssa. 

En siis yllättynyt, kun hän kertoi YAMK-pätevöitymisprojektinsa aiheen olevan opiskelijakeskeisen soitonopetuksen edistämiseksi tarkoitetun käsikirjan laatiminen. Työ käynnistyy syyskuussa Metropoliassa. 

Vau! Opettajien itsearvioinnin ja pedagogisen kehittymisen sekä tukimateriaalin vähyys ovat tärkemmät kehittämisen kohteet edistettäessä opetussuunnitelman perusteiden toteutumista taideoppilaitoksissa. Näin toteaa Koulutuksen arviointineuvoston (Karvi) valtakunnallinen tutkimus Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden ja pedagogiikan toimivuus (2012) loppupäätelmässään.

Lähde mukaan!

Snellmanilla on erittäin hieno tutkija- ja asiantuntijajoukko hallinnon puolelta jo kasassa, ja hän etsii työryhmiinsä vielä  opettajia musiikkiopistoista. Häneen voi ottaa yhteyttä Antti.Snellman(at)popjazz.fi tai 040-7575727. Antti mielellään kertoo lisää, mistä on kyse. Tässä lyhyt kuvaus projektista: 

Mihin tarpeeseen opiskelijakeskeinen pedagogiikka vastaa?

Opiskelijakeskeinen pedagogiikka vastaa niihin opetuksellisiin muutostarpeisiin, mitä yhteiskunnassa tapahtuneet suuret kulttuurilliset, sosiaaliset ja tiedon saatavuuteen liittyvät muutoksetovat tuoneet tullessaan. Opiskelijakeskeinen pedagogiikka opttaa huomioon opiskelijan toiveet, tarpeet ja kokemukset sekä hyödyntää mahdollisimman monipuolista pedagogiikkaa.

Sen on myös todettu lukuisissa tutkimuksissa edistävän opiskelijan oppimista, ja näistä syistä opiskelijakeskeinen opetus onkin Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden (OPS 2005) arvojen ja tavoitteiden yksi keskeisistä teemoista. 
 
Tavoitteet

  • Opiskelijan itseohjautuvuuden ja positiivisten tunnekokemusten lisääminen opiskelijakeskeisen pedagogiikan keinoin, mikä samalla edesauttaa hänen yksilöllisiä oppimisprosessejaan.
  • Mallien ja työkalujen kehittäminen, jotka helpottavat opettajaa kehittämään opetustaan opiskelijakeskeisemmäksi, jonka myötä myös hänen henkinen hyvinvointinsa lisääntyy.

Toimenpiteet

  • Kootaan alan asiantuntijoista keskusteluryhmä, jonka tehtävänä on kehittää konkreettisia ehdotuksia opiskelijakeskeisen pedagogiikan edistämiseksi verkkopohjaisesti (Basecamp).
  • Koostetaan, testataan ja dokumentoidaan (oppimispäiväkirja) - jo olemassa olevia toimintamalleja hyväksikäyttäen (Blumberg, Brookfield, McCombs) - keskusteluryhmän sisällä toimivan 5-6 opettajan ydinryhmän kokemuksia näistä malleista sekä heidän opetustoiminnassaan tapahtuneita muutoksia (kvalitatiivinen tutkimus).
  • Edellä mainittujen kohtien tuoman informaation pohjalta työstetään toimintamalli, joka kuvataan Opiskelijakeskeisen opetuksen käsikirjassa.  Tämän mallin käyttöönottoa oppilaitoksissa edistetään esittelemällä sitä luennoilla, seminaareissa ja koulutuspäivillä sekä jakamalla siitä ilmainen pdf-versio musiikkioppilaitoksiin valtakunnallisesti. 

Ja kuten arvasitkin, keskusteluryhmiin osallistumisesta ei makseta palkkaa. Kuitenkin uskoisin, että opettajan muun työn kiintiöstä voisi hellitä tähän vähän – ja mikä parasta: kun jakaa, niin saa paljon itselleenkin. 

Reksi