Muskarit ja tasa-arvo ovat tärkeitä aiheita, joihin HS puuttui kirjoituksellaan ”Helsinkiläisiltä kielletty” (8.10.) Yhtenä päiväkotimuskaria koskevan aloitteen tehneistä musiikkiopistoista haluan tuoda esille seuraavaa. 

Edustamani musiikkiopiston yhteistyöpäiväkodissa järjestettiin maksutonta muskaritoimintaa. Muskarin tarjosi päiväkodin kannatusyhdistys. Varainkeruun kautta annettiin mahdollisuus ilmaiseen muskariin ja tätä oikeutta todistettavasti myös käytettiin. Toiminta lakkautettiin tänä syksynä päiväkodin johtajan päätöksellä. Vastoin perheiden ja päiväkodin henkilökunnan toiveita. 

Haluamme yhdessä varhaiskasvatusviraston kanssa ratkaista mahdollisia esteitä toiminnan järjestämiseksi, minkä olemme esittäneet päiväkotimuskarialoitteemme liitteessä viime kesäkuussa. Esitimme pilottiprojekteja, joissa näitä asioita voisi kokeilla, kehittää ja tarkastella yhdessä. Olemme halukkaita ottamaan myös muut taiteenlajit mukaan tällaisiin kokeiluihin. 

Helsingin päiväkotiverkostossa on noin 450 päiväkotia, ja esimerkiksi oman kotini läheisyydessä kahden kilometrin säteellä toimii neljä päiväkotia. Jos 45 päiväkotia erikoistuisi nykyisten luonto- tms. päiväkotien lisäksi musiikkiin, kuvataiteisiin, tanssiin tai liikuntaan, voisivat perheet tehdä valintansa tavallisen päiväkodin ja teemapäiväkodin välillä. Kaikki voittavat. 

Vaihtoehtona on se, että lapsistaan välittävät vanhemmat joutuvat valitsemaan yksityisen, maksullisen päiväkodin. Se ei nähdäkseni edistä tasa-arvoa. Naapurikunnatkin sallivat maksullisen toiminnan, jossa on yhteiset pelisäännöt. Tässä tapauksessa maksuttomuuden periaate edistää tasa-arvoa siis vain näennäisesti, helsinkiläisten päiväkotien sisällä. Tyydytäänkö siihen? 

Varhaisiän musiikinopetuksen vaikutukset kehittyvään lapseen on tieteellisesti todistettu. Uskon, että myös varhaiskasvatusvirastossa halutaan luoda edellytykset lapsen turvalliselle ja hyvälle kehitykselle. Olen varma, että myös maksuttomuudelle on olemassa ratkaisuja, jos niitä halutaan etsiä. 

Toivonkin, että tämän lehtikeskustelun jälkeen olisimme valmiita miettimään näitä asiota ja etsimään sille kestäviä ja tyydyttäviä ratkaisuja. Yhdessä. Lapsen vuoksi.


Petri Aarnio, 
Keski-Helsingin musiikkiopisto, rehtori
Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry, puheenjohtaja