Miksi ihminen haluaa soittaa?
Tullakseen paremmaksi ihmiseksi.
Kuinka opitaan soittamaan?
Yrityksen ja erehdyksen kautta.
Mikä voi muuttua?
Maailma, mutta soittamaan oppimisessa on aina mestari ja kisälli, valmentaja ja valmennettava, opettaja ja oppilas. Sillä muutetaan maailmaa.
Mikä sitten muuttuu?
Ympäristö ja yhteiskunta. Järjestelmät. Sen mukana myös oppilaitokset.
Miksi muuttuisi?
On valittava suunta, joka tukee kasvamista ihmisenä.
Mitä tarvitaan muutokseen?
Ihmistä, vuorovaikutusta, kosketusta.