Tampereella järjestettiin viime viikon keskiviikosta perjantaihin Suomen musiikkioppilaitosten liiton (SML) kevätpäivät ja Taiten perusopetusliiton (TPO-liitto) taidekasvatuspäivä. 

Tampereen terveisinä kerron mielelläni, että taidekasvatus elää ja voi hyvin. Tässä pieni selostus SML:n seminaaritarjonnasta. Otsikkoon viitaten: päivillä ei oltu kylpylässä, vaan tarkoitan vertauskuvallista ajatuksellisten siementen kylvämistä. 

Aiheina Tampereen musiikkiakatemialla oli mm. musiikin perusteiden uudet tasosuoritussuositukset, musiikkiteknologia sekä orkesterisoitinten opetuksen tulevaisuus musiikkiopistoissa. Päivän ohjelma oli tanakka tietopaketti keskeisistä ja ajankohtaisista aiheista musiikkiopisto-opetuksessa. 


Musiikin perusteet ja musiikin teknologia ovat muusikkona toimimisen välttämättömiä taitoja

Sanana tasosuoritussuositus on melkoisen kamala. Hyvä että uudet suositukset ovat nimeä raikkaammat ja jättävät hyvällä tavalla oppilaitosten omaan harkintaan millaisia sisältöjä painotetaan ja millaisia suorituksia tehdään. Todettu opistotason raskaus tavallisen harrastajan näkökulmasta on johtanut toivottavasti toimivaan kompromissiin valinnaisuuden kautta. Aihetta esittelivät Hanne Närhinsalo, Inkeri Jaakkola ja Sakari Hildén. Linkki SML-sivulle, jossa tasosuoritussuositukset ja esitelmän diasarja.

Uskon, että opettajien oma vastuunotto ja luovuus antavat mahdollisuuden tehdä mupesta vaikka opiston kiintoisimman oppiaineen. Toivon, että tenttiminen ja kokeet ovat entisaikaa ja oppilaiden eteneminen katsotaan osasuorituksina entistä useammin, musiikin kautta, elävissä tilanteissa ja vain tsekkaamalla, että "sinähän jo osaat nämä asiat". 

Oppisisällöistä joudumme aina miettimään, mikä osa musiikkikasvatuksesta meille kuuluu ja missä mittakaavassa. Musiikkiteknologia on väline, joka täytyy olla uuden ajan muusikolla hallussa, kuten monet eri musiikkityylitkin. Omassa opistossamme teknologiaan pääsee käsiksi mupen kautta ja olemme siitä iloisia. Tärkeintä on se, että tarvittavia musiikkiteknologisia taitoja on kaikilla tulevaisuuden muusikoilla ja harrastajilla. Ja jostain ne on hankittava.

Yksi hyvä väylä on verkkosivustot ja musiikkiteknologian oppimateriaaleja kerätään järjestelmällisesti upeaan portaaliin. Projektissa ovat Sanna Akkanen, Matti Ruippo ja Otto Romanowski. Suosittelen kelle tahansa: www.emute.fi


Orkesterit tarvitsevat soittajia ja soittajat orkestestereita, kumpienkin pohja tulee oppilaitoksista

Orkesterisoitinten opetuksen järjestäminen on ollut keskusteluissa viime vuosina etenkin suomalaisten kapellimertareiden ja klassisen musiikin huippuammattilaisten suista iltapäivälehtiuutisiksi muokatuin lausahduksin kriisistä tai alennustilasta. 

On totta, että maailman pienenemisen myötä entistä useampi muusikko ulkomailta hakee suomalaisiin orkestereihin ja siksi myös saa orkesteripaikkoja. On yksioikoista sanoa, että suomalaiset eivät enää pärjää ja että syy on soiton opetuksessa. Tilanne on monisyisempi. Yhtäältä orkestereiden vaatimustaso on noussut kansainväliseksi, toisaalta meidän pieni väestöpohjamme alkaa näkyä joidenkin orkesterisoitinten oppilasmäärissä, kolmanneksi suomalaisetkin muusikot saavat orkesteripaikkoja ulkomailta, eikä se ole huono asia. Mielestäni on hyvä, että elämme osana kansainvälistä maailmaa myös musiikkikulttuuriltamme. 

Opetuksen laatu on kuitenkin meille aina sydämen asia ja sen eteen olemme valmiit tekemään kaikki voitavamme. Siksi olen myös sitä mieltä, että oppilaitosten on syytä säilyttää soitinjakauma terveenä ja monipuolisena. Esimerkiksi osa jonkin suositun soittimen (esim. huilu, piano) suuresta harrastajajoukosta voi kyllä harrastaa yksityisopettajan opastuksella kohtuullisen opisto-opetuksen lisäksi, koska aivan naapurioven takana on hyviä opettajia. Haluan pitää kiinni siitä, että esimerkiksi oman opistoni fagotti ja oboe ovat olennainen osa soitintarjontaamme ja oleme halukkaita auttamaan ihmisiä löytämään nämä hienot instrumentit. Tähän meitä sitoo vähintään moraalisesti toimintamme osana valtionosuusjärjestelmää.

Ensi lukuvuoden aikana kerätään orkesterisoitinten opetuksen tunnuslukuja ja seuraavana vuonna orkesterisoitinten teemavuosi muotoutuu käytännön toimenpiteiksi. Kiitokset Ilari Laaksolle ja Pasi Ojalalle, että tämä asia otetaan vakavasti musiikkioppilaitoskentällä. 

Nythän onkin alkamassa opistojen pääsytestien aika, katsotaan vaikuttaako tämä jo ensi syksyn sisäänottoihin...  (KHMO: haku pääsytesteihin 29.4. asti), Toivossa on hyvä elää, mutta konkreettisia toimia tarvitaan.